woensdag 2 december 2015

Hij komt!!!! Hij komt!!!!!

Zenuwen zenuwen!!!

De uilen en de kikkers hebben heel goed gedanst!
Super!
Toneeltjes 'ruzie'

Binnen het project van 'Hoe maken we het gezellig?' 
moeten we natuurlijk ook leren om een ruzie op te lossen.
De leerlingen speelden een kort toneeltje met een ruzie in verwerkt.
Dan mochten de andere leerlingen een mogelijke oplossing aanbieden!

Het belangrijkste woord dat we vaak hoorden vallen was ZEGGEN.
We moeten dus met elkaar PRATEN als we een ruzie willen vermijden of oplossen.